Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna artwork
Webmisie redemptoristé

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

  • E20210721
  • 06:26
  • July 3rd 2021

Tomáš neuvěřil apoštolům, kteří viděli Ježíše zmrtvýchvstalého. Když nakonec se Ježíš ukázal i jemu, mohl se dotknout jeho ran. Uvěřil a vyznal, že Ježíš je jeho Pánem a Bohem. Společně s Tomášem uvěřme v Ježíše jako Pána a Božího Syna, toho, který přetváří náš život v život věčný.

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us