Podcast.co
Subscribe
Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích
Webmisie redemptoristé
Učit se moudrosti a pravdě v mezilidských vztazích
13/06/202007:01
Episode Info

Ježíš nás učí pravdivému životu, jasné řeči, která vyjadřuje jednotu mezi nitrem našeho srdce a naším vnějším životem.

Duchovní slovo - P. David Horáček

Powered by