Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci artwork
Webmisie redemptoristé

Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

  • E20210701
  • 07:36
  • July 1st 2021

Abrahám byl vyzván Bohem, aby mu obětoval svého jediného syna Izáka. Někdy více lpíme na Božích darech, než na Bohu samém. Pán nás očišťuje od přílišného lpění a osvobozuje naše srdce.

Duchovní slovo - P. David Horáček

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us