V nesnázi vzývejme Ježíše artwork
Webmisie redemptoristé

V nesnázi vzývejme Ježíše

  • E20210626
  • 05:53
  • June 26th 2021

Ježíš na dálku uzdravuje služebníka římského setníka a žasne nad vírou tohoto římského vojáka. Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni od horečky. Nechme uzdravit Ježíšem naše srdce od hříchů a hříšného smýšlení.

Duchovní slovo - P. David Horáček

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us