Ve svém strachu se utíkejme k milosrdnému Spasiteli artwork
Webmisie redemptoristé

Ve svém strachu se utíkejme k milosrdnému Spasiteli

  • E20200630
  • 10:08
  • June 30th 2020

V návalech těžkostí, obav, úzkostí volejme k našemu milosrdnému Ježíši. On nás provede údolím temnot naší duše a hříchu ke světlu pokoje a života.

Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.