Vnímejme naše bližní jako dar artwork
Webmisie redemptoristé

Vnímejme naše bližní jako dar

  • E20210630
  • 05:23
  • June 30th 2021

Ježíš vyhání démony a nechá je vstoupit do stáda vepřů. Uzdravuje člověka, kterého se všichni báli. Učí nás, abychom se modlili i za ty, kteří jsou ohrožením pro druhé.

Duchovní slovo - P. Jozef Novák

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us