Vyprosme si přijetí Boží moci a lásky artwork
Webmisie redemptoristé

Vyprosme si přijetí Boží moci a lásky

  • E20200304
  • 08:46
  • March 4th 2020

Ježíš k nám přichází jako ten, který má moc. Jeho síla se především projevuje v jeho milosrdné lásce a Bůh touží, abychom ji zcela přijali a byli osvobozeni od závislosti hříchů, které nás ničí.

Duchovní slovo P. Jan Kuník


Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.