Podcast.co
Subscribe
Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu
Webmisie redemptoristé
Vytrvat ve víře věrností Božímu slovu
04/04/202006:05
Episode Info

Kdo vytrvá v Božím slovu, ten nalezne Pravdu a Pravda ho vysvobodí z hříchů.

Duchovní slovo - P. Josef Michalčík

Powered by