Podcast.co
Subscribe
Vyznávat Ježíše svědectvím dobrého života
Webmisie redemptoristé
Vyznávat Ježíše svědectvím dobrého života
10/03/202006:20
Episode Info

K růstu člověka nestačí vnější skutek. Nestačí však ani pouhé "dobré smýšlení". Vnitřní úmysl má být spojen s konkrétním projevem lásky ke svým bližním.

Duchovní slovo P. Jozef Novák

Powered by