Zdrojem našeho dobra je Bůh artwork
Webmisie redemptoristé

Zdrojem našeho dobra je Bůh

  • E20210623
  • 04:12
  • June 23rd 2021

Skutečné dobro člověka se pozná podle jeho "ovoce", které přináší pro život druhých. Maskované zlo pod pláštíkem dobra se také časem ukáže podle celkového dopadu na život lidí.

Hledejme zdroj dobra pro naše nitro, aby naše skutky byly skutečně dobré. Tím zdrojem je náš Bůh.

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us