Zlo přemáhat dobrem artwork
Webmisie redemptoristé

Zlo přemáhat dobrem

  • E20200615
  • 03:46
  • June 15th 2020

Ježíš nás učí, abychom byli jako Bůh - tak milosrdní, odpouštějící, trpěliví, snášející příkoří.

Duchovní slovo - P. Jozef Novák

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us