Podcast.co
Subscribe
Zlo přemáhat dobrem
Webmisie redemptoristé
Zlo přemáhat dobrem
15/06/202003:46
Episode Info

Ježíš nás učí, abychom byli jako Bůh - tak milosrdní, odpouštějící, trpěliví, snášející příkoří.

Duchovní slovo - P. Jozef Novák

Powered by