รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด artwork

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

Created by Hoy Apisak • 47 episodes

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด (Podcast Version)

รายการประวัติศาสตร์ย่อยง่าย

เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือก

โดย หอย อภิศักดิ์

พบกับ ep. ใหม่ ๆ ทุกวันพุธ เวลา 19.00 น.

Youtube : HOY APISAK - OFFICIAL

Facebook Fanpage : Hoy Apisak Fanspace

Podcast : รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด