Старт БГ Подкаст artwork

Старт БГ Подкаст

Старт БГ Подкаст

Created by Георги Митев • 73 episodes

Старт БГ Подкаст

Старт БГ Подкаст е за действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. За тези, които мислят за хората, за иновациите и технологиите.