С2-Е02 - Любомир Ноков - Решение на проблем, не просто продукт artwork
Старт БГ Подкаст

С2-Е02 - Любомир Ноков - Решение на проблем, не просто продукт

  • S2E2
  • 1:25:01
  • April 7th 2021

За Госта:

👉 Любомир Ноков е co-founder & CEO @ Harmonica foods

👉 Създава един от най-емблематичните брандове за биопродукти в България

👉 Ще си говорим за това как се иновира, как се създават и налагат нови продукти, как се изгражда репутация и бранд и как се създава и развива един силен екип от съмишленици и професионалисти.


--------------------

Къде да последвате Любомир

--------------------


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lubonokov/

Facebook: https://www.facebook.com/nokov

Facebook: https://www.facebook.com/harmonicafoods/

website: https://harmonica.bg/


--------------------

Този епизод достига до вас с подкрепата на Strypes Group. Вижте отворените им позиции на https://strypes.eu/careers/

--------------------

Упоменати книги и подкасти

--------------------


Maverick by Ricardo Semler : https://www.amazon.com/Maverick-Succe...

Broken Record Podcast: https://brokenrecordpodcast.com/

Creativity: https://www.amazon.com/Creativity-Sho...


--------------------

Предишни Епизоди

--------------------


С2-Е02: Николай Драгиев - https://bit.ly/НиколайДрагиев-С2-Е1-Y...

С1-Е36: Иво Василев - https://bit.ly/ИвоВасилев0036YouTube

С1-Е35: Михаил Стойчев - https://bit.ly/МихаилСтойчев0035YouTube

С1-Е34: Ивайло Нецов - https://bit.ly/ИвайлоНецов0034YouTube

С1-Е33: Дарин Маджаров - https://bit.ly/ДаринМаджаров0033YouTube


--------------------

За Георги Митев

--------------------


Създател и водещ на Старт БГ Подкаст.

Founder & CEO @ Repurpose On /Explode Your Social Media Presence/ - https://repurposeon.com/


--------------------

За Старт БГ Подкаст

--------------------


💬За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Подкастът е за предприемчивите в България.

💬Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.


--------------------

Последвай Георги и Старт БГ Подкаст

--------------------


Абонирай се за Старт БГ Подкаст в YouTube за повече от нашите седмични интервюта: https://bit.ly/35Tdu8n

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/4321...

Facebook: https://www.facebook.com/StartBgPodcast/


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgemitev/

Facebook: https://www.facebook.com/mitevgeorge/


--------------------

С подкрепата на

Repurpose On /Don't Let Your Content Die/

https://repurposeon.com/


С любезното домакинство на Launchee Space: https://www.launchee.space/


Можете да се свържете с екипа на Старт БГ Подкаст на имейл: [email protected]


Music selection used through an agreement with Artlist.io: https://artlist.io/

Старт БГ Подкаст

Старт БГ Подкаст е за действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. За тези, които мислят за хората, за иновациите и технологиите.